นักวิชาการ ฟิสิกส์ สสวท. ร่วมจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา "รถไฟเหาะ"

ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาขาฟิสิกส์ สสวท.

นักวิชาการ สสวท. ร่วมจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา "รถไฟเหาะ" ให้กับนักเรียนในจังหวัดลำปาง ในงานคาราวานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 - 19 ธ.ค. 2557 

    

Comments

comments