ภาพการสะท้อนของแสง

บทความฟิสิกส์

[royalslider id="20"]

การสะท้อนของแสง เกิดจากการที่แสงจากวัตถุเคลื่อนที่ตกกระทบตัวกลางแล้วเกิดการเคลื่อนที่ย้อนกลับไปในตัวกลางเดิม โดยจะเป็นไปตามกฏการสะท้อนของแสง (laws of reflection) นั่นคือ

1. ณ ตำแหน่งที่แสงตกกระทบ รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นแนวฉากจะอยู่ในระนาบเดียวกัน

2. มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน

Comments

comments