แก้วน้ำทรงกระบอกกับการหักเหของแสง

โดยทั่วไปแล้วแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรง แต่การเดินทางของแสงสามารถเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่โดยเบนออกจากแนวเดิมได้เช่นกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านผิวรอยต่อของตัวกลางสองตัวกลางที่มีค่าดรรชนีหักเหของแสงที่แตกต่างกัน ปรากฏการณ์การเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนของแสงนี้ เรียกว่า การหักเหของแสง (refraction)

การหักเหของแสงผ่านแก้วน้ำทรงกระบอกจะเปรียบเหมือนกับการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูนเนื่องจากแก้วมีความโค้งลักษณะคล้ายเลนส์นูน ซึ่งในแอนิเมชันนี้แสดงการเกิดภาพจริงหัวกลับ (กลับซ้าย-ขวา) ซึ่งจะเห็นได้ว่ายิ่งระยะของเลนส์อยู่ใกล้กับวัตถุ จะยิ่งทำให้ภาพมีขนาดใหญ่ขึ้น

Comments

comments