ต้อนรับปีแห่งแสง กับกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง แสงเลเซอร์ (ตอนจบ)

บทความ, บทความฟิสิกส์

   จากกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เรื่อง แสงเลเซอร์สองกิจกรรมแรก ที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น เป็นการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของแสงเลเซอร์และหลักการของการกำเนิดแสงเลเซอร์ ผ่านการอภิปราย การคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติเพื่อสำรวจ บันทึกผล และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองจากหลักฐานที่ได้ สำหรับในกิจกรรมที่ 3 นี้ จะเป็นการนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการนำแสงเลเซอร์มาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะเป็นการปิดท้ายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง แสงเลเซอร์ ที่ผู้เขียนได้นำเสนอต่อเนื่องมา ตั้งแต่ช่วงเริ่มปี พ.ศ. 2558

   เชิญอ่านบทความ "ต้อนรับปีแห่งแสง พ.ศ. 2558 กับกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เรื่องแสงเลเซอร์ (3)" ได้โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง หรือ อ่านจากนิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 195 ได้ที่ลิงค์ นิตยสาร สสวท. ฉบับ 195

 

Comments

comments