ชุดการทดลองอุปมาอุปมัยครึ่งชีวิต

ประเภทของสื่อ, ฟิสิกสนิวเคลียร์, อุปกรณ์การทดลอง

เชิญคลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อศึกษา ส่วนประกอบ วิธีใช้ และ การบำรุงรักษาของชุดการทดลองอุปมาอุปมัยครึ่งชีวิต

 

Comments

comments