ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดห้องเรียนแบบสืบเสาะและแนวทางปรับความเข้าใจ

บทความ, สาระน่ารู้

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหรือ inquiry-based instruction ถูกกล่าวถึงว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ช่วยให้นักเรียนสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหา กระบวนการ และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ แต่ปัจจุบันครูผู้สอนก็ยังคงประสบกับปัญหาและความยุ่งยากในการนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ห้องเรียนจริง ปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรคือ ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะของครูผู้สอนเอง

เชิญอ่านบทความ "ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดห้องเรียนแบบสืบเสาะและแนวทางปรับความเข้าใจ" ได้จากหน้าต่างด้านล่าง หรือ คลิกที่ไอคอนด้านมุมขวาบน เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .pdf

Comments

comments