คลื่นความร้อน.....ภัยร้อนแสนอันตราย

บทความ, สาระน่ารู้

    ผู้อ่านหลายท่านคงเคยได้อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ที่พาดหัวข่าวอย่างน่าตระหนกเกี่ยวกับการเกิดคลื่นความร้อนในช่วงฤดูร้อนของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกซึ่งนับวันจะดูเหมือนว่าภัยจากคลื่นความร้อนจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น จนทำ ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย เมื่ออ่านถึงตอนนี้หลายท่านคงกำ ลังมีคำ ถามมากมายว่าสรุปแล้วคลื่นความร้อนคืออะไร มีความแตกต่างจากอากาศร้อนปกติอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไร มีโอกาสเกิดขึ้นในประเทศไทยได้หรือไม่ จะสร้างความรุนแรงและส่งผลกระทบอะไรบ้าง แล้วเราต้องเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างไรวันนี้เรามาหาคำ ตอบจากบทความนี้กัน

 

Comments

comments