กิจกรรม: คลื่นนิ่งของเสียง

คลิปวีดิทัศน์, คลื่นกล และ เสียง

 

จุดประสงค์ เพื่อศึกษาคลื่นนิ่งของเสียง

วิธีทำกิจกรรม

  1. ต่อสายไฟจากเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงกับลำโพง ทำให้เกิดเสียงความถี่ 3 กิโลเฮิรตซ์ ปรับความดังของเสียงให้ดังพอที่ได้ยินชัดเจน
  2. ยึดลำโพงกับขาตั้งให้อยู่เหนือพื้นโต๊ะประมาณ 60 เซนติเมตร ดังรูป ใช้ท่อรับฟังเสียง ณ ตำแหน่งต่างๆ บนแนวระหว่างลำโพงกับพื้นโต๊ะ
w08 คลื่นนิ่งของเสียง1

รูป การจัดอุปกรณ์เพื่อศึกษาคลื่นนิ่งของเสียง

วีดิทัศน์การทำกิจกรรม

คำถามชวนคิด

  • ความดังของเสียงที่ได้ยินจากการรับฟังเสียง ณ ตำแหน่งต่างๆ ระหว่างลำโพงกับพื้นโต๊ะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

 

Comments

comments