กิจกรรม: การเกิดภาพในกระจกเงาราบ

คลิปวีดิทัศน์, แสงและทัศนอุปกรณ์

 

จุดประสงค์ เพื่อหาตำแหน่งภาพของวัตถุที่วางไว้หน้ากระจกเงาราบด้วยวิธีแพรัลแลกซ์

วิธีทำกิจกรรม

  1. วางกระจกเงาราบบนกระดาษขาวบนโต๊ะ โดยให้ผิวหน้าของกระจกตั้งฉากกับระนาบของกระดาษ
  2. ปักเข็มหมุดตัวสั้นไว้หน้ากระจกแล้วมองภาพของเข็มหมุดตัวสั้นในกระจก   
  3. ปักเข็มหมุดตัวยาวไว้ทางด้านหลังของกระจกโดยเล็งให้เข็มหมุดทั้งสองและภาพในกระจกอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ซึงจะเห็นทั้งสามซ้อนกันเมื่อมองในแนวตั้งฉากกับระนาบของกระจก
  4. เอียงศีรษะไปทางซ้ายและทางขวา สังเกตดูว่าเข็มหมุดตัวยาวและภาพของเข็มหมุดตัวสั้นซ้อนกันอยู่เช่นเดิมหรือไม่ ถ้าไม่ซ้อน ให้เลื่อนเข็มหมุดตัวยาวจนเห็นเข็มหมุดตัวยาวและภาพของเข็มหมุดตัวสั้นซ้อนเสมอกันเมื่อเอียงศีรษะไปมา แสดงว่าภาพและเข็มหมุดตัวยาวอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกัน หรือกล่าวว่าไม่มีแพรัลแลกซ์ระหว่างเข็มหมุดตัวยาวกับภาพของเข็มหมุดตัวสั้น   
  5. วัดระยะวัตถุโดยวัดระยะจากเข็มหมุดตัวสั้นถึงกระจกวัดระยะภาพโดยวัดระยะจากเข็มหมุดตัวยาวถึงกระจก
  6. ทำการทดลองซ้ำโดยเปลี่ยนระยะวัตถุไปอีก 2 ค่า
22 กระจกเงาราบ

รูป การจัดอุปกรณ์แสดงการเกิดภาพในกระจกเงาราบ

วีดิทัศน์การทำกิจกรรม

คำถามชวนคิด

  • ในการเกิดภาพ ระยะวัตถุและระยะภาพเท่ากันหรือไม่

Comments

comments