กิจกรรม: กล้องโทรทรรศน์

คลิปวีดิทัศน์, คลื่นกล และ เสียง

 

จุดประสงค์ เพื่อศึกษาหลักการทำงานของกล้องโทรทรรศน์

วิธีทำกิจกรรม

  1. หาความยาวโฟกัสของเลนส์ทั้งสอง แล้ววางเลนส์บนรางเลื่อน
  2. จัดเลนส์ทั้งสองให้อยู่ห่างกันประมาณเท่ากับผลบวกของค่าความยาวโฟกัสของเลนส์ทั้งสอง มองดูวัตถุที่อยู่ไกลๆ ผ่านเลนส์ทั้งสอง (ไม่ควรดูวัตถุที่มีความสว่างมากๆ เช่น ดวงอาทิตย์) โดยให้เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสมากเป็นเลนส์ใกล้วัตถุ ปรับความชัดของภาพที่เห็นโดยเลื่อนเลนส์ใกล้วัตถุไปมาอย่างช้าๆ จนกระทั่งได้ภาพชัดที่สุด

24 กล้องโทรทรรศน์

รูป การจัดอุปกรณ์เพื่อศึกษาหลักการทำงานของกล้องโทรทรรศน์

วีดิทัศน์การทำกิจกรรม

คำถามชวนคิด

  • ระยะระหว่างเลนส์ทั้งสองขณะเห็นภาพชัดที่สุด เป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับความยาวโฟกัสของเลนส์แต่ละอัน
  • ภาพที่เห็นแตกต่างจากวัตถุหรือไม่อย่างไร

Comments

comments