กิจกรรม: กล้องจุลทรรศน์

คลิปวีดิทัศน์, แสงและทัศนอุปกรณ์

 

จุดประสงค์ เพื่อศึกษาหลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์

วิธีทำกิจกรรม

  1. ตัดแผ่นกระดาษแข็งขนาด 5 x 5 ตารางเซนติเมตร เจาะเป็นรูปลูกศรสูงประมาณ 0.3 เซนติเมตร ที่บริเวณกลางกระดาษ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า แผ่นลูกศร นำแผ่นลูกศรเสียบหน้ากล่องแสง
  2. นำเลนส์นูนที่มีความยาวโฟกัสสั้นวางหน้าแผ่นลูกศร โดยให้ระยะระหว่างเลนส์นูนกับแผ่นลูกศรมากกว่าความยาวโฟกัสของเลนส์นูนเล็กน้อย
  3. นำกระดาษฝ้าขนาด 6 x 6 ตารางเซนติเมตร ซึ่งจะเรียกว่า แผ่นฉาก ไปเสียบไว้กับที่เสียบฉาก แล้วนำไปวางไว้ที่ด้านหลังเลนส์นูน โดยที่แผ่นลูกศร เลนส์นูน แผ่นฉาก ต้องอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน
  4. จัดแผ่นฉากให้รับภาพจริงหัวกลับขนาดขยาย  แล้วใช้เลนส์นูนที่มีความยาวโฟกัสมากมองภาพที่แผ่นฉากจน      เห็นภาพขนาดขยาย
  5. เปลี่ยนแผ่นลูกศรโดยใช้ภาพสไลด์ที่มีกระดาษฝ้าปิดทับด้านหลังแล้วดูภาพของสไลด์ผ่านเลนส์นูนที่มีความยาวโฟกัสมากโดยไม่ต้องมีแผ่นฉากกั้น ดังรูป

25 กล้องจุลทรรศน์รูป การประกอบกล้องจุลทรรศน์

วีดิทัศน์การทำกิจกรรม

คำถามชวนคิด

  • ขนาดและลักษณะของภาพของสไลด์ที่มองผ่านเลนส์นูนที่มีความยาวโฟกัสมากเป็นอย่างไร
  • ระยะระหว่างเลนส์ทั้งสองมีค่าเท่าใด และระยะนี้แตกต่างจากความยาวโฟกัสของเลนส์นูนทั้งสองอย่างไร

Comments

comments