รู้จักกับเวอร์เนียร์แคลลิเปิร์ส (Vernier Calipers)

การวัดและการทดลอง

เวอร์เนียร์แคลลิเปอร์ส หรือเรียกสั้นๆ ว่า เวอร์เนียร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของวัตถุ โดยสามารถวัดได้ละเอียดถึงระดับ 0.01 เซนติเมตร หรือ 0.1 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับใช้ในงานที่ต้องการความละเอียดและความถูกต้องสูง เช่น งานกลึงหรืองานเจียระไนโลหะ

ส่วนประกอบของเวอร์เนียร์

Intro-Vernier-with-Logo


ลิงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- การวัดความยาวของวัตถุด้วยเวอร์เนียร์แคลลิเปิร์ส (Vernier Calipers)

Comments

comments