การใช้คำถามในการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์แบบ 5 ขั้นตอน (5E Model of Instruction)

บทความ, สาระน่ารู้

  คำถามเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของไทยในปัจจุบัน คำถามของครูนั้นสำคัญมากในการช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงและเรียนรู้มโนทัศน์วิทยาศาสตร์ที่สำคัญ คำถามที่มีประสิทธิภาพ เช่น คำถามที่สามารถตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ ๆ และคำถามที่กระตุ้นให้เกิดความคิดที่ลึกซึ้งมากขึ้น มักไม่ค่อยพบในห้องเรียนวิทยาศาสตร์

    เชิญอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้คำถามในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 5 ขั้นตอนได้จากบทความ โดย อ. วันเพ็ญ คำเทศ  จากนิตยสาร สสวท. ออนไลน์ฉบับที่ 196 ที่ลิงค์ นิตยสาร สสวท. ฉบับ 196 หรือ จากการคลิกที่ภาพด้านล่าง

 

Comments

comments