การแตกของลูกโป่งที่บรรจุน้ำ [แอนิเมชั่น]

บทความฟิสิกส์แอนิเมชั่นที่แสดงในบทความนี้เกิดจากการบันทึกการแตกของลูกโป่งที่บรรจุน้ำผสมกับสีย้อมผ้าด้วยกล้องความเร็วสูง ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวก็คือ การที่น้ำยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ชั่วขณะหนึ่งแม้ว่าลูกโป่งจะแตกออกไปหมดแล้วก็ตาม  

GunBolloon-Blow-Up-Small

         

Comments

comments