การประชุมโต๊ะกลมด้านการศึกษา ไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 7

บทความ, สาระน่ารู้

การประชุมโต๊ะกลมด้านการศึกษา ไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 7 เป็นการประชุมเชิงวิชาการที่เน้นความสําคัญด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงให้ความสําคัญและทรงพระกรุณาเสด็จเปิดการประชุมทุกครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 7 ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

เชิญอ่านบทความ "การประชุมโต๊ะกลมด้านการศึกษา ไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 7" ได้จากหน้าต่างด้านล่าง หรือคลิกที่สัญลักษณ์ลูกศรมุมขวาบนของภาพ เพื่อเปิดหน้าต่างเอกสารใหม่

 

Comments

comments