การทดลอง: การหักเหของแสง

คลิปวีดิทัศน์, แสงและทัศนอุปกรณ์

 

จุดประสงค์ เพื่อศึกษาการหักเหของแสง

วิธีทดลอง

  1. ต่อสายไฟจากกล่องแสงเข้ากับหม้อแปลงโวลต์ต่ำ 12 โวลต์ ใส่แผ่นช่องแสงที่ให้ลำแสง 1 ลำ เข้ากับกล่องแสง 
  2. วางแท่งพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากล่องแสงโดยให้ด้านขุ่นทาบกับกระดาษขาว จัดลำแสงให้ทำมุมตกกระทบค่าหนึ่งที่ผิวด้านข้างของแท่งพลาสติก 
  3. ลากเส้นดินสอตามขอบแท่งพลาสติกทั้งสี่ด้านบนกระดาษขาว  ลากรังสีตกกระทบและรังสีหักเหในแท่งพลาสติกซึ่งเป็นรังสีตกกระทบในแท่งพลาสติกที่ผิวอีกด้านหนึ่งของแท่งพลาสติก และรังสีหักเหในอากาศ
  4. วัดมุมตกกระทบ 10 หักเห01 มุมหักเหในแท่งพลาสติก 10 หักเห02 มุมตกกระทบในแท่งพลาสติก 10 หักเห03 และมุมหักเหในอากาศ 10 หักเห04 แล้วบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทดลอง
  5. เปลี่ยนมุม 10 หักเห01 อีก 2 ค่า แล้ววัดมุม 10 หักเห02 10 หักเห03 และ 10 หักเห04บันทึกผลลงในตาราง จากนั้นหาค่าของ 10 หักเห05 และ 10 หักเห06  บันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทดลอง

 

10 หักเห07

รูป การจัดอุปกรณ์การทดลองการหักเหของแสง

10 หักเห08           10 หักเห09

รูป การหักเหของแสง

วีดิทัศน์การทำกิจกรรม

คำถามชวนคิด

  • 10 หักเห05และ 10 หักเห06 ที่ได้จากการทดลองทั้ง 3 ครั้ง เท่ากันหรือไม่

 

  • ค่าของ   10 หักเห05  แตกต่างจาก  10 หักเห06 อย่างไร

Comments

comments