การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน

เชิญศึกษาเกี่ยวกับ "การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน" จากแอนิเมชันแบบมีปฏิสัมพันธ์

คลิกที่ภาพเพื่อศึกษาคู่มือและเข้าศึกษาเรียนรู้

ticker_timer_cover

Comments

comments