การวัดความยาวภายนอกด้วยเวอร์เนียร์แคลลิเปิร์ส (Vernier Calipers)

การวัดและการทดลอง

ขั้นตอนการใช้เวอร์เนียร์ในการวัดความยาวโดยใช้ปากวัดภายนอก

  [royalslider id="22"]

ลิงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- รู้จักกับเวอร์เนียร์แคลลิเปิร์ส (Vernier Calipers)

Comments

comments